Lokaliteter: Ferkingstad: 03.01.2013

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Ferkingstad (Karmøy, Rogaland)
Dato:03.01.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ciliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann.