Lokaliteter: Rabali: 05.03.2013

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Rabali (Hå, Rogaland)
Dato:05.03.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alsophila aescularia (Vintermåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen