Lokaliteter: Breilisikten 19 B: 26.03.2013

Rapportør:Thomas Høyer Hansen
Observatører:Thomas Høyer Hansen
Lokalitet:Breilisikten 19 B (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Dato:26.03.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen