Lokaliteter: Otteid (Storedal): 27.03.2013

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:27.03.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, 4 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen