Lokaliteter: Eidsbugarden: 08.08.2010

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Eidsbugarden (Vang, Innlandet)
Dato:08.08.2010
Registrert:01.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus orbitulus (Fjellblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (08.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (08.08.2010)
Usikker på arten. Mørk form. Utsatt for kulde under klekkinga?
© Nils Rogn (08.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Merknad:8-10
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (08.08.2010)