Lokaliteter: Svørsbøtten, Helin: 14.08.2010

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Svørsbøtten, Helin (Vang, Innlandet)
Dato:14.08.2010
Registrert:01.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Merknad:8-10
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus orbitulus (Fjellblåvinge)
Merknad:4-6
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Merknad:20-30
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:2
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Merknad:8-10
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Merknad:ca. 10
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2010)