Morland: 12.04.2013

Norge»Vestland»Øygarden»Morland»12.04.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:12.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet. Nattens min.temp. +2 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:Første natt på 1,5 mnd uten kuldegrader og da var de der plutselig! 26 individer fordelt på 9 arter, deriblant hele 12 A. hyemana.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:12
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland, og så var det hele 12 stk.!
© Olav Krogsæter (12.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland. Seneste førstenotering på lokaliteten med 7 dager.
© Olav Krogsæter (12.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland. Trolig denne art.
© Olav Krogsæter (12.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:To sesonger siden forrige observasjon.
© Olav Krogsæter (12.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland. Over en måned senere enn tidlignoteringen fra i fjor den 6. mars.
© Olav Krogsæter (12.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland. Seneste førstenotering på lokaliteten med 7 dager.
© Olav Krogsæter (12.04.2013)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (12.04.2013)