Grønnlien: 15.04.2013

Norge»Vestland»Bergen»Grønnlien»15.04.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:15.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:6-7 grader min.temp gjennom natten, men en del vind og nedbør.
Kommentar til metode:Robinson med 125 W HQL.
Kommentar til funn:Årets første lysfangst i Grønnlien.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (15.04.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Male