Lokaliteter: Ronevatnet: 30.04.2013

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Ronevatnet (Flekkefjord, Agder)
Dato:30.04.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Laber bris omkring vest,regn.Kaldt.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis leucophaearia (Eikefrostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (30.04.2013)