Lokaliteter: Devlesvingen: 27.04.2013

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Devlesvingen (Trondheim, Trøndelag)
Dato:27.04.2013
Registrert:07.05.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen