Lokaliteter: Grønnlien: 02.06.2013

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Stasjon:Lysfella
Dato:02.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Lys på i to netter før sjekk.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontosia carmelita (Brun vårtannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Electrophaes corylata (Glennemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Lå død i fella


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acasis viretata (Grønn tungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphomia sociella (Humlebolvoksmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn
© Frode Falkenberg (02.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:25
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen