Fornebu, Lilløyplassen: 31.05.2013

Norge»Viken»Bærum»Fornebu, Lilløyplassen»31.05.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Fornebu, Lilløyplassen (Bærum, Viken)
Dato:31.05.2013
Registrert:03.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Tilfeldig obsing og litt håving.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia satyrata (Engdvergmåler)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:25
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:15
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:100
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Minimumsantall. Stor flygeaktivitet.


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:8
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria depressana
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (31.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista maculicerusella
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Art:Neofaculta ericetella/infernella
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Art:Phyllocnistis
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen