Lokaliteter: Maarlien: 03.06.2013

Rapportør:Rune Kvisla
Observatører:Rune Kvisla
Lokalitet:Maarlien (Sør-Odal, Innlandet)
Dato:03.06.2013
Registrert:08.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Solskinn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:en hann
Fikk bare et bilde av undersiden av vingene på denne, men så oversiden tydelig nok til å fastslå at det var en hann
© Rune Kvisla (03.06.2013)