Lokaliteter: Leitene: 11.06.2013

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Område:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:11.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving ettermiddag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I svært stort antall på blåbær/klokkebær.
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I stort antall.
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Stictea mygindiana (Tyttebærprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:2
Voksestadium:Voksen