Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sviland: 11.06.2013

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Sviland (Sandnes, Rogaland)
Dato:11.06.2013
Registrert:12.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving et par timer på ettermiddagen.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:35
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha raschkiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Art:Parornix
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella myrtillella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Usikker id. Håvet i blåbærlyng. For kommentarer evmj@online.no
© Even Mjaaland (11.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Swammerdamia caesiella
Antall:2
Voksestadium:Voksen