Lokaliteter: Rogn: 16.06.2013

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:16.06.2013
Registrert:17.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn om natta.
Kommentar til funn:Etter ein "svart" vår, omsider litt i fella.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia satyrata (Engdvergmåler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ikkje registrert her tidlegare.
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen

Andre bilder

Nokon som kjenner denne? nils.rogn@n2u.no
© Nils Rogn (16.06.2013)