Sviland: 17.06.2013

Norge»Rogaland»Sandnes»Sviland»17.06.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Område:Sviland (Sandnes, Rogaland)
Dato:17.06.2013
Registrert:18.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lobesia reliquana (Eikeskuddvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Asthena albulata (Hasselmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:50
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:30
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris micana (Sølvprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia ambiguella (Trollheggpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny RY
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Merknad:Mange obs
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix thoracella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectoedemia minimella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)
© Even Mjaaland (17.06.2013)
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:50
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix tunbergella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mompha raschkiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monochroa tenebrella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Parornix
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parornix scoticella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter quercifoliella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phylloporia bistrigella
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Pseudotelphusa paripunctella
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Roeslerstammia erxlebella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (17.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella myrtillella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Swammerdamia caesiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Swammerdamia compunctella
Antall:3
Voksestadium:Voksen