Lokaliteter: Sviland: 18.06.2013

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Sviland (Sandnes, Rogaland)
Dato:18.06.2013
Registrert:20.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Håving dag
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2013)
© Even Mjaaland (18.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Merknad:Mange obs
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:3
Voksestadium:Voksen