Rogn, Hagane: 29.06.2013

Norge»Oppland»Vang»Rogn, Hagane»29.06.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Oppland)
Dato:29.06.2013
Registrert:30.06.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyclophora albipunctata (Bjørkeløvmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
1. registrering av arten.
© Nils Rogn (29.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Tethea or (Ospehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista subalbidella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Litt usikker.
© Nils Rogn (29.06.2013)