Lokaliteter: Eigeveien: 02.07.2013

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Eigeveien (Eigersund, Rogaland)
Dato:02.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol.
Kommentar til metode:Håving dag.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epiblema sticticana (Hestehovstengelvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Usikker id.
© Even Mjaaland (02.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (02.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (02.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Anarta myrtilli (Rødt heifly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (02.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Epermenia illigerella (Skvallerkåltannmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus perlella (Sølvnebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma cana (Tistelengvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:15
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (02.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen