Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 30.06.2013

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:30.06.2013
Registrert:03.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Spilarctia lutea (Gul tigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Kommentar:Midt på natten, satt på en glassrute i en mellomgang
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (30.06.2013)