Lokaliteter: Verpentangen: 04.07.2013

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:04.07.2013
Registrert:05.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tetheella fluctuosa (Bjørkehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Sphinx pinastri (Furusvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Polia nebulosa (Grått hakefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parascotia fuliginaria (Kjukefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Mimas tiliae (Lindesvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:2
Merknad:stor hunn
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.07.2013)