Lokaliteter: Lovund: 30.06.2013

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Lovund (Lurøy, Nordland)
Dato:30.06.2013
Registrert:07.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, lett vind, 20 grader
Kommentar til metode:observasjoner og hoving
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:4
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (30.06.2013)
© John Stenersen (30.06.2013)
© John Stenersen (30.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (30.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (30.06.2013)