Lokaliteter: Seinesodden: 29.06.2013

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Seinesodden (Bodø, Nordland)
Dato:29.06.2013
Registrert:07.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, stille, 24 grader
Kommentar til metode:observasjoner og hoving
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (29.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (29.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (29.06.2013)
© John Stenersen (29.06.2013)
© John Stenersen (29.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (29.06.2013)
© John Stenersen (29.06.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (29.06.2013)