Lokaliteter: Haltdalen: 01.07.2013

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Dag O. Bollingmo
Lokalitet:Haltdalen (Holtålen, Trøndelag)
Dato:01.07.2013
Registrert:07.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Perioder med sol, nær 20 gr.C
Kommentar til metode:Skogstur med håv, 500-700 moh.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Yezognophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (01.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Iflg. Artskart sist registrert i Sør-Trøndelag i 1996
© Dag O. Bollingmo (01.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (01.07.2013)
© Dag O. Bollingmo (01.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:10
Kommentar:anslagsvis
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (01.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen