Leite: 30.07.2013

Norge»Vestland»Sogndal»Leite»30.07.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Område:Leite (Sogndal, Vestland)
Dato:30.07.2013
Registrert:08.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (30.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (30.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (30.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (30.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria pinella (Toflekket nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (30.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Caryocolum vicinella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (30.07.2013)