Leite: 01.08.2013

Norge»Vestland»Sogndal»Leite»01.08.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Område:Leite (Sogndal, Vestland)
Dato:01.08.2013
Registrert:08.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (01.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (01.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen