Lokaliteter: Flekkerøy: 18.07.2013

Rapportør:Uregistrert sommerfuglrapportør
Observatører:Jocelyn og Anne Houghton
Område:Flekkerøy (Kristiansand, Agder)
Dato:18.07.2013
Registrert:09.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Jocelyn Houghton (18.07.2013)