Lokaliteter: Haugland: 13.07.2013

Rapportør:Lars-Henrik Jensen
Observatører:Lars-Henrik Jensen
Lokalitet:Haugland (Askøy, Vestland)
Dato:13.07.2013
Registrert:13.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Larve
© Lars-Henrik Jensen (13.07.2013)