Lokaliteter: Krossleitet: 22.06.2013

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Lokalitet:Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Dato:22.06.2013
Registrert:19.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Bleikt solskinn, 15 grader
Kommentar til metode:Bruker lys i området, men neppe sammenheng her
Kommentar til funn:Begge ind. var opptatt av strandnelliken, men også av hverandre
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anarta myrtilli (Rødt heifly)
Antall:2
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
Kommentar:trolig hann og hunn
Trolig hann. Virker robust, krfatig eksemplar
© Frede Thorsheim (22.06.2013)

Andre bilder

trolig hunn, markert mindre 'dekor' enn hannen, og mindre
© Frede Thorsheim (22.06.2013)