Lokaliteter: Spangereid: 17.08.2013

Rapportør:Rolf Johansen
Observatører:Rolf Johansen
Lokalitet:Spangereid (Lindesnes, Agder)
Dato:17.08.2013
Registrert:20.08.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Rolf Johansen (17.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Rolf Johansen (17.08.2013)