Lokaliteter: Fillingsnes: 02.08.2013

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Fillingsnes (Frøya, Trøndelag)
Stasjon:Aunvågen
Dato:02.08.2013
Registrert:10.09.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:25
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha petiverella (Hesteskorotvikler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (02.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen