Rogn: 14.09.2013

Norge»Innlandet»Vang»Rogn»14.09.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:14.09.2013
Registrert:16.09.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris effractana (Grå flatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.09.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Udea nebulalis (Klokkeengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Seint for denne arten!
© Nils Rogn (14.09.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Epione repandaria (Seljebrannmåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen