Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Årvikenes: 06.08.2013

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årvikenes (Ullensvang, Vestland)
Dato:06.08.2013
Registrert:06.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Satt på hytteveggen
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
Først feilregistrert av meg. Kai Berggren gjorde meg oppmerksom på feilen. Takk for tilbakemelding! Jeg lærte mye av dette. På Lepidoptera.no er det nå en enkel sak å slette feilregistreringer.
© Ole Terland (06.08.2013)