Lokaliteter: Årviknes: 12.10.2013

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:12.10.2013
Registrert:14.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, skyfritt, 16 + grader
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:Kveld, ca 12 grader, opphold

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
Ca kl 1600. Solen litt på hell. Søkte tilflukt i en rhododendronbusk.
© Ole Terland (12.10.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Vingeunderside. Samme individ som på bildet over.
© Ole Terland (12.10.2013)
Svært urolig. Fløy og fløy urolig mot ruten, minst i en halv time. Så satte den seg i ro på glassruten. Ganske stor. Slik den sitter på dette bildet var vingespennet 48 mm.
© Ole Terland (12.10.2013)