Lokaliteter: Sørborg: 25.09.2013

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:25.09.2013
Registrert:15.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella tityrella
Type sportegn:Spisespor
Voksestadium:Ukjent
Kommentar:Flere blader med tunneller etter denne arten på bøk. ID bekreftet av Kai Berggren.
Det foreligger kun et funn av denne bøkespesialiten i Bergen og Hordaland fra før. Det var en imago 10 oktober 1976.
© Frode Falkenberg (25.09.2013)