Sørborg: 26.10.2013

Norge»Vestland»Bergen»Sørborg»26.10.2013

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:26.10.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (26.10.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Thera britannica (Edelgranbarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen