Presthammer

Norge»Rogaland»Karmøy»Presthammer»

Presthammer

ArtLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Scrobipalpa samadensis1128.07.2013
Schrankia costaestrigalis (Streknebbfly)1123.07.2019