Lokalitet: Bøkeskogen v/ gammel hytte

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)11 18.08.2015
Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)11118.08.2015
Pheosia tremula (Seljetannspinner)11 18.08.2015
Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)11 18.08.2015
Noctua pronuba (Hagebåndfly)11 18.08.2015
Noctua janthe (Fiolett båndfly)11 18.08.2015
Mythimna impura (Brungult gressfly)11118.08.2015
Xestia baja (Kantplettbakkefly)11 18.08.2015
Dysstroma truncata (Bueskogmåler)11 18.08.2015
Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)11 18.08.2015
Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)11 18.08.2015
Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)11 18.08.2015
Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)11 18.08.2015
Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler)11118.08.2015
Martania taeniata (Granlundmåler)11 18.08.2015