Lokalitet: Baklitjørna

ArtLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Carterocephalus palaemon (Gulflekksmyger)1110.06.2016