Lokalitet: Hensfjellet. Herredalen-Tjørobytta

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Erebia pandrose (Fjellringvinge)11101.06.2018
Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)11101.06.2018
Udea inquinatalis (Brun engmott)11101.06.2018
Sympistis heliophila (Gnistdagfly)11101.06.2018