Lokalitet: Tengesdal

 • Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler) John Grønning (17.08.2015)
 • Eilema depressa (Barlavspinner) John Grønning (17.08.2015)
 • Eana osseana (Gul skyggevikler) John Grønning (17.08.2015)
 • Hoplodrina blanda (Mørkt ringurtefly) John Grønning (17.08.2015)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) John Grønning (17.08.2015)
 • Eilema complana (Sølvgrå lavspinner) John Grønning (17.08.2015)
 • Cnephasia sp. John Grønning (16.08.2015)
 • Cydia splendana (Eikeglansvikler) John Grønning (16.08.2015)
 • Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) John Grønning (16.08.2015)
 • Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler) John Grønning (16.08.2015)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (11.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Grønning (11.08.2015)
 • Acleris rhombana (Nettflatvikler) John Grønning (10.09.2012)
 • Plutella porrectella John Grønning (03.09.2012)
 • Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler) John Grønning (03.09.2012)
 • Rhizedra lutosa (Takrørfly) John Grønning (01.10.2011)
 • Griposia aprilina (Grønt eikefly) John Grønning (01.10.2011)
 • Rhizedra lutosa (Takrørfly) John Grønning (29.09.2011)
 • Rhizedra lutosa (Takrørfly) John Grønning (28.09.2011)
 • Tyria jacobaeae (Karminspinner) John Grønning (26.05.2011)
 • Saturnia pavonia (Nattpåfugløye) John Grønning (23.04.2011)
 • Cleora cinctaria (Båndbarkmåler) John Grønning (23.04.2011)
 • Amphipoea sp. (Stengelfly) John Grønning (02.08.2010)
 • Apamea rubrirena (Røddusket engfly) John Grønning (02.08.2010)