Lokalitet: Austvik

ArtLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Laothoe populi (Ospesvermer)1118.05.2014