Lokaliteter: Aurskog-Høland

  • Paradarisa consonaria (Eikebarkmåler) Kjell Meiningen (17.05.2017)
  • Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge) Hans Brubak (15.06.2014)
  • Agriphila straminella (Blek nebbmott) Hans Brubak (15.06.2014)