Lokalitet: Sunnlandsskrenten 46

Sommerfugler i Norge
18.08.2008
Trond Einar Brobakk
Sunnlandsskrenten 46 (Trondheim, Trøndelag)
Caradrina clavipalpis (Husfly)