Vertsplante: Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)

SommerfuglartFaktaarkVerter
Agrotis clavis (Brunpudret jordfly)Meldestokk (Chenopodium album)
Amblyptilia acanthadactyla (Lyngfjærmøll)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Anarta trifolii (Kløverheifly)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Chrysoesthia drurellaUgrasmeldeslekta (Chenopodium)
Chrysoesthia sexguttellaUgrasmeldeslekta (Chenopodium)
Coleophora clypeiferellaMeldestokk (Chenopodium album)
Coleophora squalorellaUgrasmeldeslekta (Chenopodium)
Coleophora versurellaUgrasmeldeslekta (Chenopodium)
Diaphora mendica (Gråbrun tigerspinner)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Eupithecia sinuosaria (Bånddvergmåler)Meldestokk (Chenopodium album), Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Helicoverpa armigera (Pestfagerfly)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Lacanobia oleracea (Hagelundfly)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Lacanobia suasa (Brunt lundfly)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Pandemis dumetana (Bjørnebærbladvikler)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Patania ruralis (Kjempeengmott)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Pelurga comitata (Meldemåler)Meldestokk (Chenopodium album), Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Phalonidia gilvicomana (Skogsalatpraktvikler)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)Amarantfamilien (Amaranthaceae)
Scythris limbellaUgrasmeldeslekta (Chenopodium)
Trachea atriplicis (Meldefly)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)
Xylena exsoleta (Ringkvistfly)Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)