Vertsplanter


På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart eller slekt, og se hvilke sommerfuglarter som lever av den. Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at hos noen arter så er det geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.