Vertsplante: Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)
Slekt: Mjødurtslekta (Filipendula)
Art: Mjødurt (Filipendula ulmaria)