Rumex obtusifolius (Byhøymol)

Rumex obtusifolius (Byhøymol)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt: Syreslekta (Rumex)
Art: Byhøymol (Rumex obtusifolius)

Byhøymole er en kystplante som går opp til Nordland. Den er trolig innført og har spredd seg til eng og beitemark, sumpområder og tangvoller. Du finner den også som ugras i veikanter og på skrotemark. Hylsterbladene hos byhøymole har gryn og har sylforma tenner i kanten.

Andre navn: byhømole

Engelsk navn: Broad-leaved Dock