Vertsplante: Rødkløver (Trifolium pratense)

Rødkløver (Trifolium pratense)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Erteblomstfamilien (Fabaceae)
Slekt: Kløverslekta (Trifolium)
Art: Rødkløver (Trifolium pratense)

Finnes ved skogkanter og veikanter. Vanlig i hele landet opp til skoggrensen. Dyrket som fôrplante over store deler av jorden. Kan forveksles med Skogkløver.

Andre navn: raudkløver

Forvekslingsarter: Skogkløver (Trifolium medium)